Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Dairesinden GBNews’e aktarılan habere göre, Geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov, devlet organlarının başkanlarından elektronik kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını hızlandırmalarını istedi.

Kırgız Talant Mamıtov, "Kırgız Cumhuriyeti'nde dijitalleşmenin ana yönleri: beklentiler ve zorluklar" konulu Cogorku Keneş'in Törağa Konferansında "Devletin en önemli görevi vatandaşlara hizmet sunmak ve onlar için rahat koşullar yaratmaktır" dedi.

Konferansa devlet daireleri başkanları, sivil sektör temsilcileri ve iş yapıları katıldı. Etkinliğin ana amacı, acil önlemleri, geleceğe yönelik planları ve dijitalleşme alanındaki zorlukları tartışmaktır.

Konferansın açılış konuşmasında mamıtov, 17 Aralık 2020'de "Kırgız Cumhuriyeti kamu idaresinde dijital teknolojilerin kullanılmasını güçlendirmek için acil önlemler hakkında" bir kararname imzaladığını hatırlattı.

“Her şeyden önce, bu format insan faktörünü ve yolsuzluğu dışlarken vatandaşlar için zaman ve para tasarrufu sağlıyor’’.

Talant Mamıtov, artık vatandaşların memurların peşine düşmemesi, örneğin vergi dairesinde ve diğer devlet organlarında gerekli bilgileri uygulamalarla elde edebilmesi gerektiğini söyledi.

Geçici Cumhurbaşkanı, dijital teknolojiler kullanılmadan kamu hizmetlerinin sağlanmasındaki mevcut eksikliklerden kurtulmanın imkansız olduğunu sözlerine ekledi ve yöneticileri daha kararlı bir şekilde sorumluluk almaya çağırdı.

Mamıtov, kurumlara otomatik sistemlerin getirilmesi sürecini engelleyen ve sabote eden devlet organlarının başkanlarını da eleştirdi.

“Bütün dünya modern teknolojileri tanıtıyor, devlet organlarımız hala eski usul, kağıtlar aracılığıyla çalışıyor. Bazı durumlarda, sertifika ve bilgi vererek, bir kısım yöneticilerin kendi cepleri için çalıştığını anlıyorum. Bu sistemi kırmak çok zor ama bunu yapacak iradeye sahibiz. Temel amaç eski sistemi, yolsuzluğu ve insan faktörünü ortadan kaldırmaktır. Kararım son tarihi belirliyor: Mart ayına kadar ya liderler dijitalleşmeyi hızlı ve etkili bir şekilde uygulayacaklar ya da onlarla görüşmemiz kısa olacak ”dedi Mamıtov

Başkan Talant Mamıtov, elektronik devlet hizmetleri tüm vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak dedi ve liderlerin uygulamalarına daha fazla dikkat etmelerini bir kez daha talep etti.

Kaynak: Golden Bridge News